Tính năng quét web - Chuyên gia Semalt

Trình quét web là một tiện ích mở rộng của trình duyệt Chrome nhằm mục đích trích xuất dữ liệu từ các trang web. Với tiện ích mở rộng này, bạn có thể tạo sơ đồ trang web hoặc gói, cho thấy cách thích hợp nhất để điều hướng một trang web và trích xuất dữ liệu từ đó.

Theo sơ đồ trang web của bạn, Web Scraper sẽ điều hướng trang của trang nguồn sau trang và cạo nội dung được yêu cầu. Dữ liệu được trích xuất có thể được xuất dưới dạng CSV hoặc các định dạng khác. Ngoài ra, tiện ích mở rộng này có thể được cài đặt từ Chrome Store mà không gặp vấn đề gì.

Một số tính năng của Web Scraper được phác thảo ngay bên dưới

  • Khả năng cạo nhiều trang

Công cụ này có khả năng trích xuất dữ liệu từ một số trang web đồng thời nếu nó được quy định trong sơ đồ trang web. Nếu bạn cần trích xuất tất cả các hình ảnh từ một trang web 100 trang, bạn có thể mất nhiều thời gian để kiểm tra từng trang và biết được trang nào chứa hình ảnh và trang nào không. Vì vậy, bạn có thể hướng dẫn công cụ kiểm tra từng trang để xem hình ảnh.

  • Công cụ lưu trữ dữ liệu trong CouchDB hoặc bộ nhớ cục bộ của trình duyệt
  • Công cụ lưu trữ sơ đồ trang web và trích xuất dữ liệu trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt hoặc CouchDB
  • Có thể trích xuất nhiều dữ liệu

Vì công cụ có thể hoạt động với nhiều loại dữ liệu, người dùng có thể chọn nhiều loại dữ liệu để trích xuất trên cùng một trang. Chẳng hạn, nó có thể cạo cả hình ảnh và văn bản từ các trang web cùng một lúc

  • Quét dữ liệu từ các trang động

Trình quét web mạnh đến mức nó có thể cạo dữ liệu ngay cả từ các trang động như Ajax và JavaScript

  • Khả năng xem dữ liệu trích xuất

Công cụ cho phép người dùng xem dữ liệu bị loại bỏ ngay cả trước khi nó được lưu ở vị trí được chỉ định

  • Nó xuất dữ liệu được trích xuất dưới dạng CSV

Web Scraper xuất dữ liệu được trích xuất dưới dạng CSV theo mặc định, nhưng nó cũng có thể xuất dữ liệu đó ở các định dạng khác.

  • Xuất khẩu và nhập khẩu sơ đồ trang web

Bạn có thể cần sử dụng sơ đồ trang web nhiều lần để công cụ có thể nhập và xuất sơ đồ trang web theo yêu cầu.

  • Chỉ phụ thuộc vào trình duyệt Chrome

Thật không may, đây là một nhược điểm mà là một lợi thế. Nó hoạt động độc quyền với trình duyệt Chrome.

Các công cụ cạo dữ liệu khác

Có một số công cụ cạo dữ liệu đơn giản cũng có thể hữu ích cho bạn. Một số trong số họ được liệt kê dưới đây.

1. Phế liệu

Khung này có thể được sử dụng để cạo tất cả nội dung của trang web của bạn. Quét nội dung không phải là chức năng duy nhất của nó. Nó cũng có thể được sử dụng để kiểm tra tự động, giám sát, khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu web, quét màn hình và nhiều mục đích khác.

2. Quên

Bạn cũng có thể sử dụng Wget để cạo toàn bộ trang web một cách dễ dàng. Nhưng có một nhược điểm nhỏ với công cụ này, nó không thể phân tích các tệp CSS.

3. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau để cạo nội dung trang web của mình trước khi tách nó ra:

file_put_contents ('/ some / thư mục / scrape_content.html', file_get_contents ('http://google.com'));

send email